Benthyg mwy

Mae pob un ohonom angen ychydig mwy o arian weithiau i wneud y gwelliannau hynny sydd eu hangen ar y cartref neu i dalu’r ffioedd ysgol blynyddol. Rydym ni yma i’ch helpu chi i gyflawni’ch nodau. Siaradwch ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar.

Os ydych chi’n gwsmer Prynu i Osod, mae rhai o’r telerau ychydig yn wahanol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr.

Things to know about borrowing more:

 • Ceir ffi ymgeisio
 • Bydd benthyca pellach yn cael ei warantu yn erbyn eich cartref a chyda’ch morgais presennol, ni all y gymhareb benthyciadau a gwerth (LTV) fod yn fwy nag 90%
 • Y swm lleiaf y byddem yn ei fenthyg yw £1,000, ond, gan gynnwys eich morgais presennol, gallech fenthyg hyd at £250,000
 • Cyfnod lleiaf y benthyciad yw 2 flynedd a’r cyfnod mwyaf yw 40 o flynyddoedd
 • Ni ellir ystyried mwy o fenthyciad am o leiaf 3 mis ar ôl i’r morgais ddechrau
 • Ni allwch fenthyg mwy os ydych mewn dyled ac mae’n rhaid i chi allu dangos hanes talu boddhaol
 • Mae ceisiadau ar gyfer benthyca ychwanegol yn unol â’r LTV ac mae’n rhaid iddynt fodloni ein gofynion benthyca presennol

Members Get More See how you could be getting more from being a Principality Member.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS