Mynegai Prisiau Tai Cymru

Rydym ni, sef cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru sydd â bwriad cryf o helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi, yn gweithio mewn partneriaeth ag Acadata i lansio’r Mynegai Prisiau Tai (HPI) swyddogol cyntaf yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi pris tŷ cyfartalog i bobl Cymru ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru. Byddwn ni’n cyhoeddi’r data bob chwarter, ynghyd â’n sylwadau penodol ar y canfyddiadau.

Download

Cliciwch yma i lawrlwytho Cliciwch yma i lawrlwytho adroddiad llawn y Mynegai Prisiau Tai

Mortgage

Morgeisi Does unman yn debyg i gartref. Lle bynnag yr hoffech chi sefydlu eich cartref, gallem ni eich helpu. Edrychwch ar ein hamrywiaeth o forgeisi.

Penawdau

The average house price in Wales is £193,254.

In 2019, the average house price in Wales grew by 3.3%. Principality’s House Price Index figures show that the largest decrease in sales in Q4 2019 compared to Q4 2018 have been flats, down by 32.6%, followed by detached properties which were down by 12.5%.
 Over the quarter in Wales (October – December 2019), house prices rose by 1.7%. Infographic showing moderate house price growth is expected in 2020.
Sut yr ydym ni’n casglu ein data

Caiff ein Mynegai Prisiau Tai chwarterol ei baratoi ar ein cyfer gan Acadata Ltd. Caiff y data a ddefnyddir eu cyflenwi gan y Gofrestra Tir. Mae hyn yn sicrhau yr ystyrir pob tŷ a brynir yng Nghymru, gan adlewyrchu prisiau trafodiadau gwirionedd, wedi’u cymysgu a’u haddasu’n dymhorol gan ddefnyddio methodoleg berchenogol Acadata.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Gwybodaeth Gyfreithiol

Caiff Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality ei baratoi gan ddefnyddio set ddata a ddarperir gan Acadata, gan ddilyn eu methodoleg nhw. Caiff ei gyhoeddi fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond ni ddylid dibynnu arno ar gyfer unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol a ni fydd y Principality nac Acadata yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.