Mynegai Prisiau Tai Cymru

Rydym ni, sef cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru sydd â bwriad cryf o helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi, yn gweithio mewn partneriaeth ag Acadata i lansio’r Mynegai Prisiau Tai (HPI) swyddogol cyntaf yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi pris tŷ cyfartalog i bobl Cymru ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru. Byddwn ni’n cyhoeddi’r data bob chwarter, ynghyd â’n sylwadau penodol ar y canfyddiadau.

Download

Cliciwch yma i lawrlwytho Cliciwch yma i lawrlwytho adroddiad llawn y Mynegai Prisiau Tai

Mortgage

Morgeisi Does unman yn debyg i gartref. Lle bynnag yr hoffech chi sefydlu eich cartref, gallem ni eich helpu. Edrychwch ar ein hamrywiaeth o forgeisi.

Penawdau

The average house price in Wales is £193,286.

Image showing 3.3% annual change
Info graphic reads 1.0% quarterly change
Info graphic reads average house price £193,286
Info graphic reads 3.8% fall in transactions
Sut yr ydym ni’n casglu ein data

Caiff ein Mynegai Prisiau Tai chwarterol ei baratoi ar ein cyfer gan Acadata Ltd. Caiff y data a ddefnyddir eu cyflenwi gan y Gofrestra Tir. Mae hyn yn sicrhau yr ystyrir pob tŷ a brynir yng Nghymru, gan adlewyrchu prisiau trafodiadau gwirionedd, wedi’u cymysgu a’u haddasu’n dymhorol gan ddefnyddio methodoleg berchenogol Acadata.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Gwybodaeth Gyfreithiol

Caiff Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality ei baratoi gan ddefnyddio set ddata a ddarperir gan Acadata, gan ddilyn eu methodoleg nhw. Caiff ei gyhoeddi fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond ni ddylid dibynnu arno ar gyfer unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol a ni fydd y Principality nac Acadata yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.