80% Base Rate Tracker Mortgage

 • Bydd eich cyfradd amrywiol yn olrhain cyfradd sylfaenol Banc Lloegr, ynghyd â 0.65%
 • Gallwch fenthyg hyd at 80% o werth pris prynu eich eiddo (Benthyciad a Gwerth)
 • Benthyg o leiafswn o £5,000
 • Gallwch fenthyg hyd at uchafswm o £650,000
 • Nid oes ffi cynnyrch
 • Nid oes ffi prisio
 • Nid oes ffi cyfreithiol ar gyfer ailforgeisi

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Summary

5.90% p.a.

Cyfradd sylfaenol Banc Lloegr, Plws 0.65% hyd at 31/08/2026

7.10% p.a.

Yna newid i'n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) llai gostyngiad o 0.50% tan 31/08/2029

7.60% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

7.4% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu

80%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £0
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Cliciwch ar y tab Ffioedd a Thaliadau am fanylion.
Uchafswm y benthyciad £650,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

This tracker mortgage is available for owner-occupied residential properties in England or Wales. The Tracker mortgage rates are variable, is a limited offer and can be withdrawn at any time. If the Bank Of England Base Rate increases or decreases, the rate you pay will increase or decrease accordingly. The variable rate will never fall below 2.00%.

 • Morgais tynnu i lawr
  Nid oes unrhyw gyfleuster tynnu i lawr gyda'r cynnyrch hwn.
 • Gwyliau talu
  Nid oes cyfleuster gwyliau talu gyda'r cynnyrch hwn.
 • Gordaliad
  Mae cyfleuster gordaliad gyda'r cynnyrch hwn.
 • Tandaliad
  Nid oes cyfleuster tandaliad gyda'r cynnyrch hwn.
 • Benthyg yn ôl
  Nid oes cyfleuster benthyca'n ôl gyda'r cynnyrch hwn.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffi cynnyrch
  £0
 • Ffioedd Prisio
  Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn talu cost Adroddiad a Phrisiad at Ddibenion Morgais yn Unig.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  Os ydych yn ail-forgeisio, byddwn yn talu’r ffioedd cyfreithiol yr eir iddynt wrth sicrhau eich morgais newydd os byddwch yn defnyddio ein cyfreithwyr, er y byddant yn gweithredu drosom ni yn unig. Os hoffech i'n cyfreithwyr eich cynghori neu wneud gwaith ychwanegol, gallant wneud hynny ar eich cost chi, os ydynt yn cytuno. Os oes gwaith ychwanegol i'w wneud, efallai na fydd ein cyfreithwyr yn gallu sicrhau eich morgais newydd. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi benodi eich cyfreithiwr eich hun a thalu eu ffioedd yn llawn. Gallwch bob amser ddefnyddio eich cyfreithiwr eich hun ar eich cost chi, yn amodol ar ein caniatâd. Rhaid i chi dalu'r holl ffioedd cyfreithiol os ydych chi'n prynu eiddo.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  Nid oes Ffi Ymrwymiad Morgais.
 • Tâl ad-dalu'n gynnar (ERC's)
  Byddwch yn wynebu tâl ad-dalu cynnar o 1% o'r swm ag ad-dalwyd os byddwch yn ad-dalu'r benthyciad yn llawn ar neu cyn 31/08/2026.
 • Arian yn ôl
  Nid oes cyfleuster arian yn ôl gyda'r cynnyrch hwn.

A mortgage of £143,000 payable over 27 years initially on a fixed rate for 5 years at 5.55% and then on our standard variable rate of 7.60% (variable) for the remaining 22 years would require 60 monthly payments of £852.55 and 264 monthly payments of £1,013.59. The total amount payable would be £318,813.76 made up of the loan amount plus interest (£175,813.76), a product fee (£0.00), valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 6.9% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £12 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.