Pethau ffansi ar gyllideb: copïau o nwyddau poblogaidd i’r cartref

Diweddarwyd ddiwethaf: 25/03/2022

Rydych chi wedi symud i'ch cartref newydd ac rydych chi eisiau iddo edrych yn berffaith. Ond ar ôl y gost o symud, efallai na fydd gennych lawer o arian ar ôl i'w gael yn union fel yr hoffech mewn gwirionedd.

Gall hynny fod yn arbennig o wir os ydych wedi bod yn edrych mewn cylchgronau ac ar wefannau cyfryngau cymdeithasol am eich ysbrydoliaeth: mae gwefannau fel Pinterest ac Instagram yn aml yn cynnwys brandiau neis ond drutach fel West Elm, Maison Du Monde, Swoon Editions, a John Lewis. Ond efallai na fydd y rhain yn opsiwn, yn enwedig os ydych yn brynwr tro cyntaf a bod gennych dŷ cyfan i'w ddodrefnu.

Diolch byth, mae llwythi o ddewisiadau rhatach ar gyfer dodrefn neu nwyddau cartref newydd ffasiynol. Drwy ddewis copi yn lle’r gwreiddiol, gallwch gyflawni'r olwg a theimlad iawn ar gyfer eich cartref, wrth gadw at gyllideb.

Bargeinion copi nwyddau cartref

Os oes rhywbeth yn ffasiynol, mae bron yn sicr y bydd siopau'r stryd fawr yn dechrau cynhyrchu eu fersiynau eu hunain, am bris llawer gwell.

Er enghraifft, y drych poltronova ultrofragola a ddaeth yn boblogaidd mewn hunluniau drych gan enwogion, ond am gost syfrdanol o £7,000. Diolch byth, ymddangosodd lwythi o ddewisiadau amgen, fel y rhain ar Etsy am tua £150. 

Weithiau mae gormod o ddewis i chi o ran dewisiadau amgen steilus. Os ydych chi'n dychmygu eich hun ym mreichiau’r gadair felfed pinc ysgafn hon gan Oliver Bonas, ond nid ydych chi’n dymuno talu £495, beth am roi cynnig ar fersiwn Aldi am £110, gyda'i choesau euraidd. Mae gan Dunelm  fersiwn arall am £104 ac mae gan Homebase gynnig ar un am £60.

Efallai bod eich llygaid yn cael eu denu i esthetig canol y ganrif West Elm. Un o ddarnau mwyaf poblogaidd West Elm yw ei silffoedd ar ffurf ysgol, fel hwn am £499. Ond mae gan Dunelm fersiwn llawer rhatach am £119. Neu beth am gael rhywbeth o ganol y ganrif yn wirioneddol? Mae Facebook Marketplace a ffeiriau ail-law lond eu pen â dodrefn G Plan a Nathan y mae pobl yn aml yn cael gwared arnyn nhw heb wybod eu gwerth. Ewch am y gwreiddiol ac arbed arian wrth siopa'n fwy cynaliadwy.

Neu os ydych chi’n chwilio am ateb storio ag arddull diwydiannol, mae'r gist lyfrau hon o Made.com yn llawn steil. Ei phris yw £495. Neu am union un rhan o bump o'r pris, £99, gallech gasglu’r dewis amgen hwn o Ikea

Os ydych chi'n ddigon ffodus i symud i gartref sy'n brolio man awyr agored lled dda, byddwch chi’n sicr yn dymuno rhywle i eistedd. Un opsiwn arbennig o foethus yw set soffa gornel, fel hon gan Moda. Ond mae’r pris yn dechrau am £2,295, felly byddai ymhell o gyrraedd y rhan fwyaf o bobl. Unwaith eto, daw siopau'r stryd fawr i'r adwy. Mae Laura James yn gwerthu soffa gornel 4 sedd gyda braich parasol LED a sylfaen am £699, tra bod gan Homebase ei fersiwn ei hun am £295 ac mae gan Aldi un am £299.

Tamaid i aros pryd yw’r enghreifftiau hyn: o lampau i ddrychau, rygiau i botiau planhigion, os ydych chi'n syrthio mewn cariad â darn rydych chi'n ei weld ar-lein neu mewn siop uwchfarchnad, mae gwerth bob amser mewn chwilio am y dewisiadau eraill sydd ar gael.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gywir ar adeg eu cyhoeddi.

velvet cocktail chair

Delwedd o Dunelm

Lleoedd i brynu gan ystyried y gyllideb

Byddwch chi wedi sylwi ar rai enwau siopau yn ymddangos sawl tro wrth son am gopïau steilus: mae Dunelm ac Aldi yn sicr yn eu plith. Mae opsiynau da eraill ar gyfer llenwi'ch cartref ar gyllideb yn cynnwys:

 • Asda Home
 • Dunelm
 • Matalan
 • Wilko
 • B&M
 • Primark
 • Aldi
 • The Range
 • HomeSense (rhan o grŵp TK Maxx, yn wych ar gyfer disgowntiau mawr ar ddodrefn gyda mân ddiffygion)

A llawer mwy! Hefyd, mae'r opsiynau yn yr amrediad prisiau canolig yn cynnwys H&M Home a Zara Home, sy'n wych ar gyfer ategolion fel fasau a chanhwyllau a chopïau ar gyfer brandiau drutach.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych ar gyllideb dynn, edrychwch ar y siopau mwy uwchfarchnad. Gallan nhw fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth wych ac yn fan cychwyn cyn i chi fynd i chwilio am fargen. Meddyliwch am siopau fel West Elm, Oliver Bonas, Anthropoleg neu Maison Du Monde.

Cofiwch hefyd, wrth ddewis eitemau newydd ar gyfer eich cartref, i flaenoriaethu'r hyn sydd bwysicaf i chi – os oes gennych blant ifanc neu gŵn, efallai na fydd soffa ffansi yn flaenoriaeth uchel ond efallai byddai bwrdd bwyta cadarn. Neu efallai yr hoffech chi sblasio allan ar soffa a thorri'n ôl ar ategolion mwy fforddiadwy fel drychau a lampau.

Prynu ail-law

Y peth gwych am ddodrefn a nwyddau cartref yw eu bod yn aml yn heneiddio'n dda – neu gellir eu diweddaru a'u hadnewyddu'n gyflym i gyd-fynd â'ch chwaeth. Hefyd, mae pethau ffasiynol yn troi mewn cylchoedd: efallai roedd pethau poblogaidd heddiw yn boblogaidd mewn degawd arall, fel y 70au, felly gallwch godi darnau ail-law sy'n berffaith.

Ffordd hirwyntog yw hynny o ddweud, ystyriwch brynu ail-law! Drwy siopa'n ail-law, byddwch yn cael y gorau am eich arian, a’r boddhad o wybod eich bod yn lleihau gwastraff a dodrefn. Mae eich opsiynau'n cynnwys:

 • eBay
 • Facebook Marketplace
 • Freecycle
 • Gumtree
 • Ebay – lle gallwch weithiau ddod o hyd i fersiynau ail-law prin eu defnyddio 
 • Siopau elusen, fel Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Mae gan lawer o domennydd a chanolfannau ailgylchu ledled y DU ganolfannau ail-law ar gyfer dodrefn y maen nhw wedi'u hachub

Felly, ewch i siopa, bydd eich cartref yn edrych yn wych!

Cliciwch ar y botymau isod i ddarllen mwy o gynnwys am welliannau i'r cartref:

Gwella eich cartref: awgrymiadau ar gyfer arbed arian

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig