Trefnu apwyntiad mewn cangen

Yn Principality, mae ein cyfrif Camau Cartref Cyntaf yno i’ch helpu chi gael eich cartref cyntaf. Gallwch ddefnyddio’r cyfrif hwn ynghyd â chynlluniau eraill, fel Cymorth i Brynu neu ISA Oes, i’ch helpu i gynilo eich blaendal. Cewch hefyd fynd i’n hadran Camau Cartref Cyntaf i gael awgrymiadau defnyddiol ar y broses o brynu tŷ.

In our branches:

Following the recent announcements by the Welsh First Minister and UK Prime Minister, our branches will be providing a counter service, available for deposits and withdrawals only. To help ensure the safety of both our Members and colleagues, during lockdown we will be unable to offer branch appointments. We will aim to re-book all appointments booked during this period when safe to do so, depending on the guidance available at the time.

Ni fydd unrhyw newid i’n horiau agor yn unrhyw un o’n canghennau yng Nghymru na Lloegr.  

Gofynnwn i’n holl gwsmeriaid sy’n ymweld â’n canghennau neu asiantaethau i wisgo masgiau diogelu wrth gyrraedd. Ar ôl adolygu canllawiau’r llywodraeth, bydd yr holl gydweithwyr Principality yn gwisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn y neuadd fancio, unrhyw ran gyhoeddus neu y tu ôl i gownter lle nad oes sgrin ddiogelu perspecs. Bydd cadw pellter cymdeithasol yn weithredol fel arfer.

 
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Your details

Where would you like your appointment

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.