Sut i ddod â mwy o olau i mewn i’ch cartref

Diweddarwyd ddiwethaf: 29/04/2022

Os oes gennych chi ystafell dywyll, drist yn eich tŷ, yna peidiwch, da chi, ag ildio i’r tywyllwch! Yn hytrach, croesawch y golau drwy gymryd rhai o’r camau hyn a allai eich helpu i greu lle byw mwy golau a heulog.

Paentiwch waliau mewn lliwiau mwy golau

Paentiwch y waliau ac unrhyw nodweddion eraill, fel bordiau wal ac unrhyw fowldinau eraill, mewn lliwiau goleuach.

Gallai hynny olygu cael gwared ar bapur wal powld, ond mewn ystafell dywyll, mae lliwiau goleuach yn hanfodol gan y byddan nhw’n adlewyrchu’r golau naturiol sy’n dod i mewn i’r ystafell yn hytrach na’i amsugno.

Nid oes rhaid i chi fynd am baent gwyn plaen, a gallech chi ddewis llwydwyn neu lwyd golau.

Peidiwch â chuddio ffenestri

Rydych chi eisiau gwneud y gorau o’ch ffenestri, felly gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw’n cael eu cuddio gan ddodrefn. Dylech chi hyd yn oed osgoi rhoi silffoedd llyfrau yn gyfochrog â ffenestr, gan y byddan nhw’n rhwystro’r golau.

Gloywi eich lloriau

Ystyriwch eich lloriau hefyd. Os oes gennych garped ar y llawr, lliwiau niwtral a golau sydd orau.

Fel arall, bydd lloriau pren, ceramig neu garreg gyda sglein arnyn nhw yn adlewyrchu llawer mwy o olau na charpedi.

Fodd bynnag, os na allwch chi wneud rhyw lawer am eich lloriau presennol, gall helpu i ychwanegu ryg lliw golau.

Byddwch yn ymwybodol o baentiadau

Os oes gennych unrhyw baentiadau mawr tywyll, cadwch nhw ar gyfer ystafelloedd eraill sydd â mwy o olau naturiol.

Yn ogystal ag ychwanegu’n gyffredinol at olwg drymaidd ystafell, mae paentiadau tywyllach yn amsugno’r golau sy’n dod i mewn i’ch ystafell yn hytrach na’i adlewyrchu.

Dewiswch ddrws gyda ffenestr

Os gallwch chi, newidiwch ddrws solet am un â ffenestr ynddo. Neu tynnwch y drws yn gyfan gwbl.

Defnyddiwch ddrychau

Rhowch ddrychau i fyny i helpu i ledaenu pa olau naturiol bynnag sydd yno. Y ffordd orau o wneud hyn yw drwy osod drych mawr gyferbyn â’r ffenestr fwyaf yn eich ystafell.

Beth am fwrdd coffi â drych ynddo hefyd?

Glanhewch eich ffenestri

Os nad ydych chi’n glanhau’ch ffenestri’n rheolaidd, gall fod yn syndod mawr faint o wahaniaeth mae’n ei wneud. Yn sydyn, mae cymaint mwy o olau yn dod i mewn. 

Mae rhai o’r teclynnau hwfro ffenestri â llaw ar y farchnad yn wych bellach, gan eich galluogi i lanhau ffenestri’n gyflym iawn heb adael marciau dŵr.

Ychwanegwch fwy o wydr

Nid yw’n syndod mai’r ffordd orau o gynyddu’r golau naturiol yn eich cartref yw gosod ffenestri a drysau mawr newydd. Gall drysau sy’n plygu’n ddwy yn arbennig wneud gwahaniaeth enfawr.

Ond wrth gwrs, nid oes gan bawb y gyllideb i wneud hyn.

Cadwch at ddodrefn golau

Os yw eich ystafell yn llawn dodrefn tywyll, nid oes ganddi lawer o obaith o ymddangos yn olau ac yn awyrog.

Felly ffarweliwch â dodrefn tywyll o blaid lliwiau goleuach. A pheidiwch â gwasgu gormod i mewn.

Dewiswch lenni goleuach

Mae’r un peth yn wir am lenni: mae llenni trwm, tywyll yn amsugno golau. Mae lliwiau golau, tryloyw, ar y llaw arall, yn gadael yr heulwen drwodd.

Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi gyfaddawdu rywle yn y canol, gan y bydd llenni trwchus yn helpu i gadw’ch ystafell yn gynhesach ar nosweithiau’r gaeaf.

Torrwch unrhyw ganghennau neu dyfiant sy’n cuddio'r ffenest

Ystyriwch y tu allan hefyd. Os bydd canghennau a dail yn tyfu ar draws y ffenestri, byddan nhw’n rhwystro’r golau ac yn gwneud yr ystafell yn dywyllach. Felly ewch ati i’w tocio

Ychwanegwch wyrddni

Ar y llaw arall, gall cael rhywfaint o blanhigion byw wneud i ystafell deimlo’n fwy awyrog ac yn llai caeedig.

Felly ceisiwch ychwanegu gwpl o blanhigion tŷ gloyw i ddod ag ychydig o’r awyr agored i’ch ystafell dywyll.

Cliciwch ar y botymau isod i ddarllen mwy o gynnwys am welliannau i'r cartref:

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig